Nie! dla RAKA w straży

Strefy czyste i brudne w JRG - plakaty do oznakowania stref w ramach projektu PZM oraz wzór instrukcji wprowadzającej funkcjonowanie stref w komendzie.

Strefy 01
 
 
W dniu 2 grudnia 2022 przedstawiciele Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” oraz Fundacji cfbt.pl przekazali na ręce nadbryg. Arkadiusza Przybyły zastępcy komendanta głównego PSP plakaty do oznakowania stref czystych, brudnych oraz przejściowych w jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP. Obowiązek wyznaczenia stref w JRG PSP nakłada znowelizowane w ubiegłym roku rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej, a termin wdrożenia przepisu przypada na 1 stycznia 2023 roku. Dlatego KSP NSZZ „Solidarność” wraz z Fundacją cfbt.pl zwróciły się do PZU jako sponsora głównego projektu z wnioskiem o sfinansowanie zadania, o nazwie #PZM, w ramach którego opracowane zostały rozwiązania służące m.in. podniesieniu stanu świadomości na temat zagrożeń oraz metod zapobiegania. Treści zawarte w plakatach informacyjnych są spójne ze stanowiskiem pracującego w PSP zespołu komendanta głównego PSP, który zajmuje się opracowaniem praktycznych zaleceń w szeroko rozumianej sferze profilaktyki nowotworowej. W przesłanym niedawno piśmie, skierowanym do kierowników jednostek organizacyjnych, gen. brygadier Andrzej Bartkowiak komendant główny PSP wskazał zalecenia do organizacji stref w JRG PSP, w tym konieczność odpowiedniego ich oznakowania. Strona społeczna wychodząc naprzeciw tej potrzebie opracowała plakaty i sfinansowała ich druk z udziałem sponsora głównego, PZU. Wydrukowany nakład pozwoli na przekazanie każdej JRG PSP w kraju czterech dwustronnych plakatów. W przypadku większego zapotrzebowania będzie istniała możliwość samodzielnego nabycia odpowiedniej liczby plakatów. Zespół komendanta głównego PSP zajmuje się również opracowaniem analogicznych zaleceń dla jednostek OSP, które zostaną przedstawione w terminie późniejszym. (Zdjęcia: KG PSP)
 
 

Wychodząc naprzeciw potrzebom Fundacja cfbt.pl oraz Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ "Solidarność" opracowały wspólnie przykładową instrukcję funkcjonowania stref w JRG PSP, która powinna stać się częścią regulaminu służby i parcy, zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego PSP. Przykładową instrukcję można pobrać z tego linku (wersja docx) lub z tego linku (wersja pdf).

 

 

Strefy 03

 
Strefy 04
 
 
 Strefy 05
 
 

 Strefy 06

 
 Strefy 07
 

 Strefy 08