Kodeks instruktora cfbt.pl

Osoby związane z inicjatywą cfbt.pl starają się w swej działalności kierować następującymi wartościami.

 

Cfbt.pl to strażacka inicjatywa oddolna, skierowana na promowanie darmowej i ogólnodostępnej wiedzy z zakresu teorii spalania, pożarów, gaszenia i taktyki działań ratowniczo-gaśniczych. Promuje również postawy zaangażowania w służbę, przypisując wartość ciężkiej pracy na rzecz profesjonalizmu.

Cfbt.pl stoi na stanowisku, że jedynie przez intensywne i nieustanne doskonalenie strażak może zdobyć i utrzymać najwyższy poziom kompetencji. Cfbt.pl odcina się od tych, którzy nie przykładają najwyższej wagi do utrzymania mistrzowskiego poziomu umiejętności i wiedzy w służbie bliźniemu wykonywanej za publiczne pieniądze, w zawodzie decydującym o czyimś życiu. Nie da się szkolić zbyt dużo do wykonywania zawodu, który może cię zabić!

Instruktor cfbt.pl jest świadomym strażakiem, rozumiejącym i przyjmującym odpowiedzialność za własny rozwój. Aktywnie poszukuje okazji do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności oraz służy pomocą innym. Rozumie różnorodność środowiska strażackiego i przyjmując ją jako naturalną rzecz stara się obierać postawę koleżeńską i konsolidacyjną. Ceni sobie etykę zawodu i stara się postępować zgodnie z jej zasadami. Unika bycia źródłem negatywnych postaw, komentarzy lub zjawisk. Unika narzekania i wyszukiwania problemów oraz krytykanctwa, w zamian wyszukując rozwiązania i pozostając otwartym na konstruktywna krytykę – zarówno jej dawanie jak i otrzymywanie. Zdaje sobie sprawę, że reprezentując grupę, jako jednostka odpowiada za wizerunek i odbiór całego zespołu.

Jako wartości nadrzędne stawia sobie nieustanny pęd do doskonalenia i skromność. Zdaje sobie sprawę, że posiadanie wiedzy i umiejętności nie predysponuje do bycia lepszym – jest natomiast zobowiązaniem do dzielenia się nimi. Unika wdawania się w jałowe dyskusje, w zamian proponując konstruktywne rozwiązania oraz wzmacniając w napotykanych osobach poczucie misji, potrzeby doskonalenia i starając się eksponować pozytywy zamiast negatywów.

Rozumie, że jako instruktor powinien być przykładem godnym naśladowania – tak w sferze wiedzy, umiejętności jak i postaw.