W dziewiątym odcinku Szymon Kokot prowadzi rozmowę z pułkownikiem pożarnictwa w stanie spoczynku Stanisławem Mikulakiem.

Stanisław Mikulak urodził się 2 stycznia 1937 roku w miejscowości Raki. Okres wojny spędził w rodzinnej miejscowości z matką i starszą siostrą – ojciec był w niewoli niemieckiej. W czerwcu 1945 roku rodzina przybyła do miejscowości Nowe Kiejkuty, gdzie ojciec założył warsztat kowalski. Wspólnie z innymi osadnikami zorganizował ochotniczą straż pożarną. Od roku 1952 zawodowo i społecznie związał się z pożarnictwem. Jego praca zawodowa rozpoczęła się we Wrocławiu, zaś zakończyła w Olsztynie. W latach 1952-1956 był słuchaczem w Oficerskim Technikum Pożarniczym we Wrocławiu, uzyskując pierwszy stopień oficerski. W kolejnych dwóch latach był zastępcą komendanta powiatowego Straży Pożarnych w Szczytnie. W okresie od 1958 do 1978 pracował na kierowniczych stanowiskach w Komendzie Miejskiej i Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Olsztynie. W roku 1978 powołany został na stanowisko komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnych w Bydgoszczy, a od 1985 roku do 1991 był komendantem wojewódzkim w Olsztynie. Po przejściu na emeryturę w roku 1992 w stopniu pułkownika, całkowicie oddał się społecznej działalności w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, piastując najwyższe funkcje: wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Olsztynie, członka prezydium Zarządu Głównego Związku oraz aktualnie członka Głównej Komisji Rewizyjnej.

W swej 60-letniej służbie uczestniczył w setkach dużych i szczególnych działań gaśniczych oraz w likwidacji skutków powodzi, katastrof, wypadków i innych zdarzeń losowych. Brał m.in. udział w gaszeniu największych pożarów zaistniałych po 1945 roku w Szczytnie: 21 lutego 1970 i 9 grudnia 1972 roku fabryki mebli oraz w dniu 18 i 19 lipca 1969 zakładów “Lenpol”. Dowodził akcją gaśniczą szpitala psychiatrycznego w Górnej Grupie koło Grudziądza w dniu 31 października 1980 roku – najtragiczniejszym pożarze w powojennej Polsce. Śmierć poniosło wówczas 51 pacjentów, uratowano ponad 200 osób. Uczestniczył też w likwidacji pożaru spowodowanego w dniu 9 grudnia 1981 roku erupcją ropy naftowej w Karlinie.

Za osiągnięcia zawodowe i społeczną działalność odznaczony został m.in.: Krzyżami Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim (2005) Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką “Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” i Złotym Znakiem Związku, Złotą Odznaką “Zasłużony dla Warmii i Mazur”.

Jest niestrudzonym, dociekliwym badaczem historii pożarnictwa na obszarze Warmii i Mazur.

 

Analizy strategiczne Florian 2050: https://zosprp.pl/analizy-strategiczne-florian-2050/

*****************

Wspieraj nas!

Link do Patronite: https://patronite.pl/profil/544990/fundacja-cfbt-pl/

Link do Buy me a coffee: https://www.buymeacoffee.com/cfbtpl

Link do kawy "Ogień": https://www.cfbt.pl/kawa