I Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Strażackich Zespołów Asekuracyjnych

 

Baner poziomy

 

 1st International Firefighter Survival Challenge – Poland

 

(English below - click)

Fundacja cfbt.pl oraz Grupa Treningowa Dolny Śląsk mają przyjemność zaprosić do udziału w I Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Strażackich Zespołów Asekuracyjnych (popularnie zwanych RIT-ów), które odbędą się w dniu 2 marca 2024 roku w Warszawie. Bieżące informacje na temat tego wydarzenia będą publikowane na stronie wydarzenia w serwisie Facebook.

Aby móc podziwiać zawody na żywo, konieczne będzie wykupienie biletu, który jest jednocześnie darowizną na rzecz fundacji. Dostępne do wyboru ceny cegiełek to: 20 PLN, 40 PLN, 80 PLN, 160 PLN. Zgodnie z obietnicą MDP z opiekunami oraz media wchodzą za darmo! UWAGA: darmowe wejściówki podlegają zatwierdzeniu przez Organizatorów.
 
Poniżej znajdziecie regulamin zawodów w wersji z dnia 17 lutego 2024 roku. Z uwagi na fakt, że zawody tego typu organizowane są po raz pierwszy, regulamin może ulegać drobnym zmianom. O zmianach będziemy informować za pomocą strony www oraz mediów społecznościowych a zarejestrowane zespoły będą otrzymywały informacje na wskazane adresy e-mail.

 

 

Koszt udziału drużyny w zawodach - 1500 zł brutto / 350 Euro. W cenie posiłek i napoje. Warunkiem startu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego poprzez podanie niezbędnych informacji i zaznaczenie wszystkich oświadczeń oraz dokonanie wpłaty rejestracyjnej na konto: 35 1090 2590 0000 0001 4803 1552

 Ikona regulamin

Wersja 1.2 z dnia 17 lutego 2024 r.

 

 

HARMONOGRAM ZAWODÓW

Harmonogram

 

Logo gwne PNG

SĘDZIOWIE, ZGŁOSZONE DRUŻYNY, ORGANIZATORZY

Baner zawodw

  

The cfbt.pl Foundation and the Lower Silesia Training Group (GTD) are pleased to invite you to take part in the 1st International Firefighter Survival Challenge (popularly known as RITs), which will be held on 2 March 2024 in Warsaw. Up-to-date information about the event will be posted on the event's Facebook page.

To enjoy the competition live, it will be necessary to purchase a ticket, which is also a donation to the foundation. The brick prices available to choose from are: 20 PLN, 40 PLN, 80 PLN, 160 PLN. As promised, MDP with chaperones and media enter for free! PLEASE NOTE: free entry tickets are subject to approval by the Organisers.

Below you will find the rules of the competition as of 17 February 2024. Due to the fact that a competition of this type is being organised for the first time, the regulations may be subject to minor changes. We will inform about changes via the website and social media and registered teams will receive information to the indicated e-mail addresses.

 

The cost of a team's participation in the competition - PLN 1500 PLN / € 350. Meal and drinks included. In order to take part, it is necessary to complete the registration form by providing the necessary information and ticking all the statements, and to make the registration payment to: PL35 1090 2590 0000 0001 4803 1552

Ikona rules

Version 1.2 of 17 February 2024.

 

 

COMPETITION SCHEDULE

Schedule

JUDGES, REGISTERED TEAMS, ORGANISERS

Logo gwne PNG