Spotkanie z Komendantem Głównym PSP z w sprawie profilaktyki nowotworowej

Spotkanie z KG PSP Raport

Zdjęcie: KSP NSZZ "Solidarność"

26 lipca 2021 r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbryg. Andrzej Bartkowiak spotkał się z przedstawicielami Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” oraz Fundacji cfbt.pl.

Stronę społeczną reprezentowali : Przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz, Członek Prezydium KSP Maciej Łozowski oraz członek Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Szymon Kokot, reprezentujący jednocześnie Fundację cfbt.pl.

Podczas spotkania zaprezentowane zostało polskie tłumaczenie raportu naukowego „Minimalizacja narażenia strażaków na toksyczne produkty pożarowe. Okresowy raport najlepszych praktyk”, który powstał na zlecenie Fire Bridages Union UK (FBU) i został napisany przez zespół naukowców z Univeristy of Central Lancashire pod kierownictwem profesor Anny Stec.

Raport opisuje wyniki badań, jakie zespół niezależnych naukowców przeprowadził w strażach pożarnych w Wielkiej Brytanii oraz zalecenia i zbiór najlepszych praktyk, stanowiących jednocześnie rekomendacje związków zawodowych FBU.

Podczas spotkania strona społeczna przedstawiła postulaty do rozmów, wśród których zawarto m. in.:

Komendant Główny PSP przyjął postulaty ze zrozumieniem i zadeklarował wolę udziału w dyskusji a także wypracowywania rozwiązań mających na celu poprawę stanu profilaktyki nowotworowej strażaków. Poniżej zamieszczamy treść raportu, o którym mowa w materiale.

Link do informackji na stronie KG PSP:

https://www.gov.pl/web/kgpsp/spotkanie-komendanta-glownego-psp-z-przedstawicielami-krajowej-sekcji-pozarnictwa-nszz-solidarnosc-oraz-fundacji-cfbtpl

Bezpośredni link do raportu w formacie pdf:

https://www.gov.pl/attachment/1559837d-56e6-42da-bdc6-33f4f79a314d

Drukuj