Nie! dla RAKA w straży

Spotkanie z Komendantem Głównym PSP z w sprawie profilaktyki nowotworowej

Spotkanie z KG PSP Raport

Zdjęcie: KSP NSZZ "Solidarność"

26 lipca 2021 r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbryg. Andrzej Bartkowiak spotkał się z przedstawicielami Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” oraz Fundacji cfbt.pl.

Stronę społeczną reprezentowali : Przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz, Członek Prezydium KSP Maciej Łozowski oraz członek Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Szymon Kokot, reprezentujący jednocześnie Fundację cfbt.pl.

Podczas spotkania zaprezentowane zostało polskie tłumaczenie raportu naukowego „Minimalizacja narażenia strażaków na toksyczne produkty pożarowe. Okresowy raport najlepszych praktyk”, który powstał na zlecenie Fire Bridages Union UK (FBU) i został napisany przez zespół naukowców z Univeristy of Central Lancashire pod kierownictwem profesor Anny Stec.

Raport opisuje wyniki badań, jakie zespół niezależnych naukowców przeprowadził w strażach pożarnych w Wielkiej Brytanii oraz zalecenia i zbiór najlepszych praktyk, stanowiących jednocześnie rekomendacje związków zawodowych FBU.

Podczas spotkania strona społeczna przedstawiła postulaty do rozmów, wśród których zawarto m. in.:

  • powołanie multidyscyplinarnego zespołu roboczego składającego się z ekspertów wielu środowisk, w celu przeanalizowania raportu a także obecnego stanu profilaktyki nowotworowej i wypracowanie rozwiązań w sferze edukacji, planowanych inwestycji, prac legislacyjnych i organizacyjnych, procedur czy dobrych praktyk;
  • stworzenie programu szkolenia Komendanta Głównego PSP z zakresu zagrożeń i profilaktyki nowotworowej;
  • dyskusję nad badaniami przesiewowymi, krajowym rejestrem nowotworowym strażaków czy wykazem chorób zawodowych;
  • kontynuację prac nad kwestiami umundurowania, w tym środków ochrony indywidualnej w świetle światowych kierunków rozwoju w tej sferze, z uwzględnieniem prania, dezynfekcji i konserwacji.

Komendant Główny PSP przyjął postulaty ze zrozumieniem i zadeklarował wolę udziału w dyskusji a także wypracowywania rozwiązań mających na celu poprawę stanu profilaktyki nowotworowej strażaków. Poniżej zamieszczamy treść raportu, o którym mowa w materiale.

Link do informacji na stronie KG PSP:

https://www.gov.pl/web/kgpsp/spotkanie-komendanta-glownego-psp-z-przedstawicielami-krajowej-sekcji-pozarnictwa-nszz-solidarnosc-oraz-fundacji-cfbtpl

Bezpośredni link do raportu w formacie pdf:

https://www.gov.pl/attachment/1559837d-56e6-42da-bdc6-33f4f79a314d