#PZM
#zdrowy_raKtownik

Przy współpracy z Krajową Sekcją Pożarnictwa NSZZ "Solidarność" fundacja realizuje projekt finansowany z funduszu sponsoringowego PZU. Projekt poświęcony jest edukacji oraz opracowaniu i dostarczeniu wiedzy eksperckiej w zakresie profilaktyki nowotworowej (#zdrowy_raKtownik) oraz zasad taktycznych zarządzania bezpieczeństwem podczas zdarzeń (#PZM - Planuj / Zarządzaj / Monitoruj).

Badanie ankietowe ma na celu poznanie nawyków strażaków w sferze użytkowania ochrony dróg oddechowych oraz zarysowanie istniejącej kultury bezpieczeństwa i higieny służby / pracy w odniesieniu do świadomości zagrożeń, profilaktyki nowotworowej, taktyki działania oraz technik realizacji czynności ratowniczych. Zależy nam na rzetelnych, przemyślanych odpowiedziach a także na jak najszerszym udziale strażaków w ankiecie. Dlatego prosimy o uważne przeczytanie ankiety i udzielenie najbardziej trafnych odpowiedzi oraz udostępnienie niniejszej ankiety w gronie znajomych strażaków. Uprzejmie prosimy o jednorazowe wypełnienie ankiety. Po zebraniu odpowiedniej liczby ankiet, wyniki zostaną opracowane i opublikowane na stronie www.cfbt.pl oraz w naszych mediach społecznościowych. Ankieta pozostanie otwarta tak, aby informacje były zbierane w sposób ciągły a jej wyniki będą okresowo aktualizowane i udostępniane

Liczymy na wykazanie ciekawych zależności - możecie pomóc w ich odkryciu!

Link do ankiety #PZM: https://forms.gle/PiFB8n7csaS71k1H6

 

Infografika PZM