Aktualności

Współpraca stategiczna z firmą EGGER

Współpraca strategiczna z firmą EGGER

Mamy zaszczyt poinformować, że od jakiegoś czasu współpracujemy z EGGER Biskupiec, członkiem Grupy EGGER – jednego z największych światowych producentów płyt wiórowych i paneli podłogowych.

Na bazie trwającej już od pewnego czasu współpracy, w pierwszym kwartale bieżącego roku doszło do spotkania między Dyrektorem EGGER Biskupiec, Panem Ovidiu Olari a władzami Fundacji cfbt.pl. Podczas spotkania zaprezentowaliśmy naszą dotychczasową działalność i dokonania na gruncie profesjonalnym oraz w działalności społecznej. Dużą część spotkania poświęcono obszarom planowanej współpracy, a także kwestii profilaktyki nowotworowej, która stanowi istotną część naszej misji.

Wartości i cele, które przyświecają fundacji w działaniu spotkały się z uznaniem w oczach naszych partnerów w firmie EGGER co znalazło odzwierciedlenie we wsparciu finansowym, jakiego firma udziela naszej fundacji. Dzięki temu fundacja zyskała samodzielność i zdolność działania, poprzez zapewnienie budżetu na wydatki bieżące jak księgowość, obsługa prawna czy funkcjonowanie strony www. Ponadto zrealizowaliśmy dla EGGERa już dwa z kilku zaplanowanych szkoleń ochotniczych drużyn strażackich, działających na terenie fabryki, a także opiniowaliśmy liczne zakupy adekwatnego do zagrożeń sprzętu, który został zakupiony i pomaga utrzymywać najwyższy poziom ochrony przeciwpożarowej na terenie zakładu. Jest to jednocześnie formą wspierania znaczącego pracodawcy w utrzymaniu miejsc pracy lokalnej społeczności.

Instruktorzy cfbt.pl wzięli udział we współtworzeniu programu szkolenia dla osób, które mają pełnić dodatkową rolę w ramach zakładowej drużyny pożarniczej. W ramach 5-dniowych szkoleń, realizowanych w oparciu o jednostkę OSP Olsztyn-Gutkowo, pracownicy szkolili się wraz z instruktorami cfbt.pl z zakresu teorii rozwoju pożarów, doboru i korzystania ze strażackich środków ochrony indywidualnej, armatury wodno-pianowej, współpracy podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, operowania prądami gaśniczymi, przeszukiwania pomieszczeń w zadymieniu czy ewakuacji nieprzytomnych osób poszkodowanych. Szkolenie zakończyło się pisemnym egzaminem, który zaliczyli wszyscy uczestnicy a ostatnim elementem praktycznym było ćwiczenie w komorze ogniowej w realnych warunkach pożaru wewnętrznego.

Program szkolenia był zaprojektowany dla pracowników EGGERa. Uwzględniono wewnętrzny system szkolenia BHP, dotychczas zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje, specyfikę procesów technologicznych i wykorzystywanych materiałów oraz posiadanego wyposażenia i środków gaśniczych, a także warunki prowadzenia ewentualnych działań i potrzeby potencjalnej akcji ratowniczo-gaśniczej, jaka mogłaby być prowadzona na terenie zakładu w najwcześniejszej fazie interwencji, czyli przed przybyciem sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego spoza terenu fabryki.

Wypracowane w ten sposób środki przeznaczane są na działalność statutową, w tym program profilaktyki nowotworowej czy też wsparcie rzeczowe OSP Olsztyn-Gutkowo.

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07 

 08

 

09 

 10

 11

 

12