Stowarzyszenie

Podczas V Międzynarodowej Konferencji "Pożary Wewnętrzne" w Olsztynie odbyło się pierwsze spotkanie założycielskie Stowarszyszenia cfbt.pl

Wybrano również pierwszy Zarząd Stowarszyszenia

Od lewej: Mirosław Grzeszczak (Skarbnik), Dariusz Olcen (Wiceprezes), Szymon Kokot-Góra

(Prezes), Łucja Rozwadowska (Wiceprezes), Rafał Antosik (Sekretarz).

 

Aktualnie Stowarszyszenie jest w trakcie rejestracji w KRS.

 

Zdjęcia: Piotr Zwarycz,

www: obiektiv.com

Facebook: obiektiv.com