Sylwetki instruktorów

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami naszych instruktorów - strona w budowie!

**********

http://www.cfbt.pl/files/userfiles/Stowarszyszenie/Instruktorzy/SKG.jpgSzymon Kokot-Góra - pomysłodawca i założyciel cfbt.pl. Pierwszy prezes Stowarzyszenia cfbt.pl. Magister inżynier bezpieczeństwa pożarowego, absolwent podyplomowych studiów BHP oraz pedagogicznych. Wiceprezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w Olsztynie. Autor dziesiątek artykułów w prasie branżowej na temat bezpieczeństwa strażaków, gaszenia pożarów wewnętrznych i taktyki działań, autor książek i skryptów. Pomysłodawca i współorganizator corocznej Międzynarodowej Konferencji „Pożary Wewnętrzne (od 2013 roku). W PSP od 1999 roku. Podchorąży, dowódca zastępu i sekcji, dubler dyspozytora SKKM, organizator współpracy międzynarodowej KW PSP, dubler oficera operacyjnego SKKW, członek grupy operacyjnej i oficer operacyjny KW, starszy wykładowca w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie. Pierwszy polski strażak w CERN Fire Brigade, broniącej m.in. Wielkiego Zderzacza Hadronów. Oficer ds. Wyszkolenia w CERN Fire Brigade (2016-2017).

Organizator wielu krajowych i międzynarodowych warsztatów i szkoleń, w tym International Fire Instructors Workshop 2014 w Olsztynie. Pomysłodawca i współautor „Programu szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych”. Autor koncepcji zunifikowanej bazy szkolenia na terenie całego kraju, projektant 22 trenażerów dostarczanych do wszystkich placówek edukacyjnych PSP. Od 2004 roku członek OSP w Stawigudzie (powiat olsztyński). Uczestnik szkoleń, warsztatów i spotkań zagranicznych, między innymi IFIW 2015 (Bruksela, Belgia) czy kursu wentylacji taktycznej i dowodzenia (2017 Finlandia, Kuopio). Krajowy koordynator szkolenia instruktorów gaszenia pożarów wewnętrznych.

Niepoprawny idealista, zwolennik odpowiedzialności za wypowiadane słowa. Entuzjasta i pasjonat pożarnictwa. Pomysłodawca i założyciel Projektu LIDER. Jedne z administratorów w projekcie Shut Up And Train. Prywatnie miośnik podnoszenia ciężarów (robienia, nie oglądania) i perkusista. Żonaty, dwójka dzieci.

 

 

Rafał Antosik

st. kpt. mgr inż. Rafał Antosik - Absolwent SGSP, po ukończeniu Szkoły w 2002r. rozpoczął służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej SGSP, gdzie pracuje do dziś. Obecnie na stanowisku Zastępcy Dowódcy Zmiany. Uczestnik wielu szkoleń i kursów specjalistycznych m.in. z zakresu ratownictwa techniczno-drogowego, stabilizacji konstrukcji budowlanych, ratownictwa wodno-nurkowego oraz pasjonat w dziedzinie gaszenia pożarów wewnętrznych. W latach 2003, 04 i 07 uczestnik międzynarodowych poligonów grup poszukiwawczo-ratowniczych w Pstrążu, gdzie prowadził zajęcia z zakresu gaszenia pożarów w budynkach wielorodzinnych. Współautor programu szkolenia strażaka z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych, członek grupy "liderów" będących trenerami kadry instruktorskiej CFBT. Ponadto jest członkiem grupy roboczej kontynuującej program wielofunkcyjnych trenażerów pożarowych. 

"Będąc instruktorem ogniowym w grupie cfbt.pl chciałbym, poza prowadzeniem szkoleń z zakresu technik gaśniczych (dla wszystkich strażaków PSP i OSP), podjąć problematykę wypracowywania właściwych taktyk przy pożarach strukturalnych, skierowaną do funkcjonariuszy z uprawnieniami KDR".

 

 

Cezary Jesionek

Cezary Jesionek – 13.08.1999 zaprzedał duszę ratownictwu – w SGSP – K99. Jak się później okazało, zaprzedał duszę również idei cfbt.pl. Od sierpnia 2003 służbę pełni w JRG Łobez (obecnie jako dowódca zmiany I). Licencjonowany Ratownik medyczny (studium + studia wyższe) obstawiający zespoły ratownictwa medycznego Z0214 i Z0216 w woj. zachodniopomorskim. Były Powiatowy Koordynator Ratownictwa Medycznego Służby. Nurek RESCUE DIVER PADI. Zarażony ratownictwem wysokościowym i praktykujący na lokalnych mostach i masztach. Aktywny propagator tworzenia i szkolenia RIT.

Prywatnie: Gitarzysta basowy i saksofonista wychowany na punkrocku, SKA i rocksteady. Łowca podwodny. Miłośnik brzmienia silników V8. Spełniony ojciec cudownej córeczki, podzielającej pasje taty.
 
 
„Gaszę póki żyję, żyję póki gaszę!!!”

 

 

Paweł Łabędzki

Paweł Łabędzki – zastępca dowódcy zmiany z wrocławskiej dziewiątki. Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Studiów Podyplomowy z zakresu BHP w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Ratownik wysokościowy. Propagator zwiększania świadomości ratowników oraz dowódców w zakresie bezpieczeństwa prowadzonych działań ratowniczych.
 
Po służbie instruktor cfbt.pl, kolekcjoner hełmów strażackich i członek OSP w Wołczynie.

 

 

Witold Nocoń

Witold Nocoń - strażak ochotnik w OSP Przyszowice od 1991 roku. Przygodę z pożarami wewnętrznymi rozpoczął od tłumaczeń artykułów Paula Grimwooda. Autor i współautor artykułów poświęconych "ratowaniu strażaków przez strażaków" (RIT), oraz współautor książki "Podstawy zabezpieczenia i ratowania strażaków podczas wewnętrznych
działań gaśniczych". 
 
Uczestnik programu pomocowego realizowanego przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej w ramach którego szkolił strażaków miast Gonder i Bahir Dar w Etiopii. Uczestnik i instruktor podczas konferencji, warsztatów i szkoleń dotyczących pożarów wewnętrznych i RIT'u.
 
Zawodowo zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Automatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Po godzinach prowadzi kółko programistyczne w szkole podstawowej.

Żonaty. Dwójka dzieci. Zainteresowania: astronautyka, astronomia, programowanie komputerów.

 

 

Michał Rosa

kpt. Michał Rosa - swoją przygodę z PSP zaczął w 2003 roku w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie. Kolejne lata zdobywał doświadczenie w warszawskiej JRG gdzie zajmował stanowiska od dowódcy zastępu do obecnie zajmowanego od kilku lat dowódcy zmiany. Członek grupy poszukiwawczo ratowniczej, wieloletni ratownik i przewodnik psa ratowniczego. Uczestnik wielu ćwiczeń i manewrów krajowych i międzynarodowych, Uczestnik dwóch misji ratowniczych po trzęsieniu ziemi  w Haiti oraz Nepalu.
 
Z cfbt związany od początku jego działania, jako instruktor wielokrotnie prowadził warsztaty i zajęcia doskonalące zarówno dla PSP jak i OSP związane z tematyką pożarów wewnętrznych. Na co dzień poza obowiązkami w jrg prowadzi cykliczne szkolenia dla warszawskich strażaków w komorze ogniowej. Dodatkowo zajmuje się problematyką ratowania poszkodowanych strażaków prowadząc ćwiczenia doskonalące obejmujące tematykę RIT.
 

 

 

Wojciech PiotrowskiWojciech Piotrowski - od 7 lat dumny STRAŻAK PSP w JRG 1 w Olsztynie. Jest również ratownikiem medycznym. Od zawsze wiedział co chce robić w życiu dlatego pożarnictwa nie traktuje jedynie jak pracy, lecz stanowi to niewątpliwie jego życiową pasję. W pracy wyznaje zasadę - „ kto nic nie robi, ten nie stoi w miejscu, lecz się cofa” , toteż zgodnie z tym mottem stara się w miarę możliwości aktywnie angażować we wszelkie warsztaty oraz kursy.

Jak sam twierdzi dzięki przynależności do grupy CFBT zyskał nie tylko ogrom wiedzy z której korzysta na co dzień, ale również przyjaciół na całe życie. Nie zamyka się na jedną specjalność, ale jego konikiem niewątpliwie stały się pożary wewnętrzne i to tej dziedzinie w głównej mierze się poświęcił. Jego wiedza zarówno merytoryczna jak i praktyczna pozwoliły na poprowadzenie kilku szkoleń w tym zakresie.

Wolne chwile stara się dzielić między spotkania z rodziną i znajomymi, a rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu pożarnictwa.

 

 

Łucja Rozwadowska

Łucja Rozwadowska – absolwentka SGSP z 2006 roku oraz Wojskowej Akademii Technicznej na wydziale chemii. Zamiłowanie do gaszenia pożarów wszczepił jej asp. Maciej Maczkowski, z którym jeszcze jako podchorąży miała okazję zapalić swoje pierwsze mieszkanie, żeby je potem ugasić. Oczywiście działo się to w opuszczonym mieście Pstrąże na poligonie wojskowym. 
 
Od 2006 roku zawodowo związana jest ze Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie, gdzie prowadzi zajęcia z Fizykochemii spalania i środków gaśniczych oraz w ramach Taktyki zwalczania pożarów zajęcia związane z pożarami wewnętrznymi. Niektórzy znajomi twierdzą, że jest zmanierowana kontenerami, może coś w tym jest, bo ilość roboczo godzin tam spędzonych jest duża… sporo ponad 100 przeprowadzonych ćwiczeń. Palić i gasić lubi nie tylko w kontenerze, a także na prawdziwych obiektach. Leje wodę w przenośni i dosłownie…
 
Jest współautorem Programu szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych, członkiem grupy "liderów" będących trenerami kadry instruktorskiej CFBT.
 
Prywatnie żona i mama dwójki wspaniałych dzieci. Częściej jest na koncercie niż w kinie…Od kilku lat wciągnięta przez crossfit i górskie biegi, a zimą snowboard.
 

 

 

Adam Skrzypkowski

Adam Skrzypkowski - Strażak zawodowy od 2005 roku, pełni służbę w JRG Kartuzy, na stanowisku dowódcy zastępu. Strażak ochotnik od zawsze. Członek czynny OSP Somonino. Ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Koszlińskiej broniąc pracy inżynierskiej „Zastosowanie średnich i wysokich ciśnień strumienia wody do celów gaśniczych” W 2014 roku wziął udział w „Warsztatach doskonalących Instruktorów CFBT” w Olsztynie, co zapoczątkowało  jego działalności w tym temacie. W 2016 roku ukończył SA PSP w Poznaniu. Prowadzi  na FB fanpage ‘Otwórz by ratować” gdzie porusza zagadnienia siłowego otwierania obiektów. Zaangażowany czynnie w akcje #zdrowy_raKtownik .
 
Prywatnie żonaty, ojciec dwójki synów. Zainteresowania: literatura, astronomia, fizyka,historia, żeglarstwo i wiele innych.

 

 

Mateusz SzultkaMateusz Szultka - służbowo, po czteroletniej przygodzie z SGSP, od 2013 roku związany z Gdynią. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego. W czasie wolnym aktywny członek OSP Brusy. W tematyce CFBT w pełni świadomie od 2012 r.

Spotkać go można przede wszystkim podczas szkoleń i warsztatów w północnej części kraju, a gdy okoliczności pozwalają, bardzo chętnie współpracuje z kolegami z dalszych zakątków Polski.

Chciałby, żeby zagadnienia związane z CFBT zainteresowały jak największe rzesze i białych, i czerwonych hełmów, przekładając się bezpośrednio na bezpieczeństwo, skuteczność i ergonomię działań (bo robotę trzeba sobie ułatwiać!). Dużo mówi podczas wykładów, ale stara się pokazywać jeszcze więcej podczas zajęć praktycznych. Poza tym, z przyjemnością aktywnie udziela się w SGRWys i SGRChem-Eko, które funkcjonują przy gdyńskiej "jedynce".

Prywatnie - początkujący tata. ;)

 

 

Piotr Zwarycz

Piotr Zwarycz – rocznik 82` Oficer Państwowej Straży Pożarnej, ratownik wysokościowy, taternik jaskiniowy, płetwonurek, skoczek spadochronowy, motorowodniak, fotograf.    
 
Od 15 lat w PSP. Rozpoczynał od CS PSP w Częstochowie, gdzie po skończeniu szkoły trafił do KM PSP Bytom do sekcji wodno-nurkowej.
Od grudnia 2006 roku w JRG Radzionków aż do dnia dzisiejszego. Obecnie na stanowisku Zastępcy Dowódcy Zmiany. Działa w SGRW i SGPR na bazie swojej jednostki.
 
Fotografowaniem zajmuje się kilkanaście lat. Zaczynał od wydarzeń sportowych takich jak: maratony, triathlony, ekstremalne rajdy przygodowe, których również był współorganizatorem. 
          
Wielokrotny laureat konkursów regionalnych i krajowych. Jego fotografie pojawiały się w telewizji, prasie ogólnopolskiej, na okładkach wielu czasopism branżowych oraz można je było oglądać na kilku wystawach w kraju i za granicą. Był uczestnikiem międzynarodowego projektu fotograficznego, reprezentując Polskę w Turcji, Grecji i Niemczech.  
 
Jego fotografie można zobaczyć na stronie obiektiv.com.
 
Z grupą cfbt.pl związany od 2016 roku, gdzie systematycznie dokumentuje prowadzone szkolenia.